Skip to content

An Adder research project which has never been conducted in the Netherlands before!

We are proud to present to you a report of a research project conducted by Johann Prescher and 2 students from Van Hall Larenstein:

Over the last 2 weekends both René Broek and Albertjan Ter Heide who study at Van Hall Larenstein joined me on my field trips. They did so in order to complete their Final Research which they had been commissioned to do by WAN/RAVON (the client) in corporation with the University of Leiden (playing a facilitating role in knowledge and facilities).

Whilst they catch Adders to establish population research they also milk the Adders of Venom. The system is that who catches an Adder will subsequently milk it.

We actually find that after an Adder has bitten into the Venom Defender Glove, that there is hardly any venom left. As there are several recaptures of Adders it seems that milking the Adders of their venom has no detrimental effects. Of course utmost care is taken when Adders are being milked, and they ensure at all times to upkeep ethics and Animal Welfare.

Catching and milking Adders has in this case been approved due to the correct exemptions (F&F-rule/law) and permissions (gamekeepers) being granted. With this research project Rene and Albert Jan have been studying in depth whether the venom of Adders in a variety of locations/areas does actually differ in composition.

They will also be trying to establish wether there are any differences in composition of the venom between the sexes and different stadia of life (i.e. juveniles, sub-adults and adults). The venom which is left after the research will be used to study medicines. All and all a very interesting and useful research project, which has not been done in the Netherlands before.

The knowledge derived from this research project can be used for a range of purposes, like better treatment of possible Adder bites and establishing new medicines.

Johann Prescher with Albertjan Ter Heide and René Broek.

 

Related Product:

Venom Defender Gloves

 


Original Version:

Afgelopen twee weekenden waren Van Hall Larenstein studenten René Broek en Albertjan Ter Heide met mij mee op pad voor hun afstudeeronderzoek dat ze voor de WAN/ RAVON (opdrachtgever) doen in samenwerking met de Universiteit van Leiden (faciliterende rol in kennis en faciliteiten).

Terwijl ik adders vang voor het populatieonderzoek word er ook gif afgenomen bij de adders. Uiteraard helpen de jongens mee met adders vangen. Diegene die de adder vangt neemt hierbij doorgaans het gif af, want het blijkt dat wanneer een adder in de handschoen bijt, dat het gif in de meeste gevallen al zo goed als op is. Doordat er nog altijd terugvangsten gedaan worden, lijkt het er op dat het afnemen van gif geen grote gevolgen heeft voor de adders. Uiteraard word het afnemen van gif met uiterste zorgvuldigheid gedaan, waarbij ten alle tijde ethiek en dierenwelzijn gewaarborgd blijft. Het vangen en afnemen van gif is in dit geval toegestaan doordat hier de juiste ontheffingen (F&F-wet) en toestemmingen (terreinbeheerders) voor verleend zijn.

Met dit onderzoek word gekeken of het gif van adders uit verschillende gebieden qua samenstelling verschilt. Ook zal er gekeken worden of er verschillen zijn tussen de samenstelling van gif tussen de geslachten en verschillende levensstadia. Het gif dat eventueel overblijft wordt gebruikt voor onderzoek naar medicijnen. Al met al een zeer interessant en nuttig onderzoek, dat in Nederland nog niet eerder is gedaan. De kennis uit dit onderzoek kan gebruikt worden voor tal van doeleinden, zoals het beter behandelen van eventuele beten en het uitvinden van nieuwe medicijnen.

 

For contact details, please visit:

Older Post
Newer Post
Close (esc)

Popup

Use this popup to embed a mailing list sign up form. Alternatively use it as a simple call to action with a link to a product or a page.

Age verification

By clicking enter you are verifying that you are old enough to consume alcohol.

Search

Main menu

Shopping Cart

Your cart is currently empty.
Shop now